Przelicznik zawartości leżącego walca

Dlugość
Średnica

Poziom
cieczy

Dlugośćcm
Średnicacm
Poziom cieczycm